دانشگاه الزهرا(س) بین دانشگاه‌های سراسر کشور رتبه اول را کسب کرد
دانشگاه الزهرا بین دانشگاه‌های سراسر کشور به عنوان پایگاه تخصصی در برنامه همکاری با متخصصان و کار آفرینان ایرانی خارج از کشور رتبه نخست را کسب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار