اجرای «داغ ننگ» در تماشاخانه ایرانشهر
نمایش «داغ ننگ» نوشته ایاد اختر با کارگردانی فرهاد شنتیایی در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار