سرپرست دانشگاه پیام نور به پاکستان سفر کرد
سرپرست دانشگاه پیام نور برای شرکت در سومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به پاکستان سفر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار