تجمع مقابل کنسولگری تل آویو در استانبول در محکومیت قتل ابوعاقله
توسط جمعیت خبرنگاران فلسطینی برگزار شد؛
جمعیت خبرنگاران فلسطینی تجمعی را مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول در محکومیت شهادت شیرین ابوعاقله برگزار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار