گرانی افزون می‌کُند قاچاق؛ گرانی سرمایه دار را می‌کند چاق
شعر طنز /
یکی از مخاطبان خبرگزاری دانشجو به بهانه گرانی های اخیر شعر طنزی سروده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار