فرهنگ‌سازی؛ حلقه مفقوده سیاست‌های جمعیتی/ شاخص‌های سیاست‌گذاری مطلوب برای جمعیت چیست؟
خانواده یتیم ۴۴ | یادداشت
سیاست‌های جمعیتی معمولا شامل مشوق‌های مادی و فرهنگی است. در ایران نمود اصلی این سیاست‌ها را در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌بینیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار