سی‌ان‌ان: ایران برای دور زدن تحریم‌ها به روسیه کمک می‌کند
ایران به روسیه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را یاد می‌دهد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار