وزیر علوم سرپرست دانشگاه هنر اصفهان را منصوب کرد
وزیر علوم در حکمی علیرضا خواجه احمد عطاری را به سرپرستی دانشگاه هنر اصفهان منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار