نقص زیرساختی در پایش آلودگی هوای اصفهان / طغیانی: سامانه ملی رصد میزان آلودگی هوا به‌روز نیست
گزارش |
سنجش کیفیت هوا یکی از مولفه‌های مهم در بررسی وضعیت هوا در نقاط مختلف کشور، به ویژه مناطق صنعتی مانند اصفهان است؛ جایی که خودرو‌های شخصی عامل آلودگی هوا معرفی می‌شوند، اما دود سیاه از اطراف صنایع بر سر شهر گسترده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار