وزیر بهداشت: فرصت زیادی برای افزایش جمعیت نداریم
در صحن مجلس؛
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وضعیت کشور از حیث جوانی جمعیت ناجور است و ما فرصت زیادی برای افزایش جمعیت در کشور نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار