هدف آمریکا تثبیت موقعیت نهاد موسوم به «اداره خودمختاری» در سوریه است
آمریکا با معاف کردن تحریم سرمایه گذاری در مناطق شمال و شرق سوریه میخواهد به تثبیت موقعیت نهاد موسوم به «اداره خودمختاری» کمک کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار