وزارت علوم برای غذای دانشجویی در تابستان بودجه نمی‌دهد / برنامه‌ریزی دانشگاه برای تأمین بخشی از بودجه غذا
معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی:
معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی در واکنش به تجمع دانشجویان این دانشگاه درخصوص غذای دانشجویی در تابستان گفت: وزارت علوم بودجه‌ای برای این منظور درنظر نگرفته؛ با این حال سعی داریم بخشی از بودجه لازم را تأمین کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار