از فشار کاری تا خودکشی / افزایش ظرفیت پزشکی؛ کارآمد اما در ابهام
گزارش |
کرونا، فشار‌های کاری، شیفت‌های پی در پی، و کمبود پزشک نفس‌های کادر درمان را به شماره انداخته است. افزایش ظرفیت پزشکی شاید همان جان تازه‌ای باشد که برای ادامه‌ی مسیر به آن نیاز دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار