ظروف یکبار مصرف کاملا زیست تخریب‌پذیر ساخته شد
توسط پژوهشگران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از تولید ظروف یکبار مصرف کاملا زیست تخریب پذیر، برای نخستین بار در کشور و با استفاده از پلیمر‌های زیستی توسط این موسسه و همکاری بخش خصوصی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار