دانشگاه تربت حیدریه در استفاده از ظرفیت خیرین موفق بوده است
رئیس سازمان امور دانشجویان:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه تربت حیدریه در استفاده از ظرفیت و پتانسیل خیرین گام‌های مثبتی برداشته و در ساخت خوابگاه‌ها و اماکن ورزشی بخوبی از این فرصت استفاده کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار