سفر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ازبکستان
ناظران دفتر نهاد‌های دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا به مناسبت برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی ازبکستان به «تاشکند» سفر می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار