احکام ریاست ۲۰ نفر از روسای دانشگاه‌های کشور صادر شد
از سوی وزیر علوم؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پیرو تایید کمیته تعیین روسای دانشگاه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکام ریاست ۲۰ نفر از روسای دانشگاه‌های کشور را صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار