لازمه تحقق ایران قوی تمرکز بر توانمندی دانشگاه‌هاست
رییس دانشگاه تهران:
رییس دانشگاه تهران لازمه تحقق ایران قوی را تمرکز بر توانمندی‌های دانشگاه‌ها دانست و گفت: استقلال مالی و اداری این مجموعه‌ها شرط اصلی تحقق دانشگاه کارآفرین است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار