حل مشکلات در گروی استفاده بهتر از مفهوم تعاون است
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت گفت: هر چقدر بهتر از مفهوم تعاون بهره‌برداری کردیم، همه با هم توانستیم مشکلات را بهتر برطرف کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار