اقدام جدید بانک مرکزی در راستای تقویت حکمرانی ریال / فرار مالیاتی و پولشویی کاهش می‌یابد
از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار