ادعای آمریکا مبنی بر اینکه دارو تحریم نیست، دروغ بزرگ است
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:
غریب‌آبادی ادعای آمریکا در خصوص استثنای بشردوستانه حوزه‌های غذا و دارو از شمول تحریم‌ها را دروغی بزرگ خواند که با واقعیات موجود هم‌خوانی ندارد
ارسال نظرات
آخرین اخبار