نخستین زن اروپایی در فضا پیاده روی کرد
برای نخستین بار یک فضانورد زن اروپایی خارج ایستگاه فضایی بین المللی پیاده روی فضایی انجام داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار