نوای عاشورایی موسیقی نواحی محور «هفت آوا» شد
تهیه‌کننده برنامه موسیقایی «هفت آوا» درباره این برنامه خبر داد که در ادامه رویکرد حمایت و پرداخت به موسیقی نواحی در آن حفظ خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار