حرکت کاروان روایت مقاومت در منطقه ۱۳
در هفته دفاع مقدس انجام شد؛
محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ گفت: به مناسبت چهل ودومین سالگرد دفاع مقدس منطقه ۱۳ با همکاری بسیج کمیل اقدام به حرکت کاروان مقاومت در منطقه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار