بازداشت دانشجویان دانشگاه اصفهان کذب محض است
معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان:
معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در دانشگاه اصفهان هیچ موردی از بازداشت دانشجویان در جریان اعتراضات اخیر نداشتیم، گفت: اخبار بازداشت دانشجویان این دانشگاه در فضای مجازی، کذب محض است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار