ثبت‌نام وام ضروری دانشجویان علوم پزشکی تهران آغاز شد
ثبت‌نام متقاضیان وام ضروری دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و تا شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار