ماجرای کوله‌پشتی خانمی که اصرار ورود به دانشگاه تهران را داشت
مقیمی در نشست با نمایندگان تشکل‌های صنفی بیان کرد؛
رئیس دانشگاه تهران گفت: حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه علاوه بر مواظبت از سرمایه‌های مادی و فیزیکی دانشگاه، وظیفه حمایت از سرمایه‌های انسانی دانشگاه را نیز برعهده دارد. آن‌ها در شرایط فعلی احساس مسئولیت بیشتری هم می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار