ناکامی ضد انقلاب در برگزاری تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های تهران/ مضروب شدن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دست مدعیان آزادی
علی رغم فراخوان ضد انقلاب برای برگزاری تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های تهران، اما برگزاری این تجمعات در دانشگاه تهران، بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و الزهراء با هوشیاری دانشجویان ناکام ماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار