دانشجویان آزادی را با هرج و مرج یکسان ندانند/ برای امنیت دانشجویان و خوابگاه‌ها اقدام می‌کنیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پوشش حرفه‌ای در تمامی مراکز علمی جهان وجود دارد و نباید اینگونه باشد که ازادی را با هرج و مرج یکسان بدانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار