چارچوب‌های آلی فلزی به‌عنوان جاذب صنعتی استفاده شدند
صندوق رشد پاک (Clean Growth Fund) و بارکلیز (Barclays) از طریق برنامه سرمایه تاثیر پایدار خود، در شرکت ام‌اُو‌اف تکنولوژیز (MOF Technologies) سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار