مدیریت کالا‌های اساسی می‌تواند به امنیت غذایی جامعه کمک کند
رئیس هیأت مدیره سازمان اتکا:
رئیس هیأت مدیره سازمان اتکا گفت: مدیریت کالا‌های اساسی می‌تواند به امنیت غذایی جامعه کمک کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار