توسعه فضای گفتگو و تعامل دولت و دانشگاه را با جدیت دنبال می‌کنیم
خیاطیان در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی:
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: استمرار اینگونه جلسات در شکل‌گیری فضای گفتگوی همدلانه و صریح میان دولت و دانشگاه مؤثر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار