ضرورت استفاده از نخبگان در هوشمندسازی مرز‌ها
فرمانده مرزبانی انتظامی:
سردار گودرزی گفت: اگر با برنامه ریزی دقیق و به کارگیری نخبگان برای هوشمندسازی اقدام کنیم قطعاً تحول بزرگی را درمرزبانی به وجود خواهیم آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار