شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ظرفیت قانون‌گذاری دارد
دهقانی فیروزآبادی:
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ظرفیت قانون‌گذاری دارد و باید خیلی قوی از این ظرفیت‌ها استفاده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار