تقویت نقش مساجد با اجرای برنامه‌های فرهنگی
مدیر کل تبلیغات اسلامی یزد مطرح کرد
مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد گفت: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و بصیرتی با همکاری مردم باعث تقویت نقش مساجد می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار