رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی منصوب شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی «محمدحسن مجیدی» را به عنوان رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار