آمادگی دانشگاه خواجه نصیر برای تاسیس یک مؤسسه مشترک بین شرکت دانش‌بنیان تام‌ایران‌خودرو
رییس دانشگاه خواجه نصیر با ارائه یک پیشنهاد برای به ثمر نشستن همکاری صنعت و دانشگاه گفت: دانشگاه ما این آمادگی را دارد تا یک مؤسسه مشترک بین شرکت دانش‌بنیان تام‌ایران‌خودرو و این دانشگاه تاسیس کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار