مظفری: برخی پرونده‌ها به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی وزارت بهداشت اجرا نشده
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی پرونده‌ها در اجرای احکام دیوان به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرا نشده که موجب افزایش حجم پرونده‌ها شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار