گنجی: آموزش عالی می‌تواند کشور را به توسعه پایدار برساند
در بخش کشاورزی؛
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه در حال حاضر توجه و توسعه در بخش کشاورزی پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار عنوان می‌شود، گفت: آموزش عالی در بخش کشاورزی می‌تواند کشور را به توسعه پایدار برساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار