دشمن تحریم‌های فلج کننده را برای کشور در نظر می‌گیرد
بهادری‌جهرمی:
سخنگوی دولت گفت: دشمن منافع اقتصادی و سیاسی خود را زیرسوال رفته می‌بیند و به همین سبب تمام قد روبروی ایران قوی می‌ایستد و تحریم‌های فلج کننده را برای کشور ما در نظر می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار