چین اقلام وارداتی افغانستان را از پرداخت مالیات معاف کرد
کمیته حقوق گمرکی چین اظهارداشت ۹۸ درصد اقلام وارداتی از افغانستان به این کشور را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار