طرح سامانه خرید از کتاب‌فروشی‌ها در پیوند با نمایشگاه‌های استانی تکمیل می‌شود
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران:
علی رمضانی، مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به بازنگری‌هایی در نحوه برگزاری نمایشگاه‌های استانی، تصریح کرد: تلاش می‌شود تا پایان امسال در چند استان نمایشگاه کتاب داشته باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار