دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور انتخاب شد
در اولین نشست شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور، ابوالفضل فکوری، به عنوان دبیر جدید این شورا انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار