جنون میاندوره‌ای؛ برنده واقعی انتخابات آمریکا توهمات پارانوئیدی بود
پایگاه خبری «اسپکتیتور» گزارش می‌دهد؛
دموکرات‌ها در مدت اخیر بار‌ها در مورد تهدیداتی که ترامپ و یاران وی برای آمریکا و جهان به همراه دارند دست به سخنرانی‌های فراوان زده اند. با این حال، واقعیت این است که خودِ دموکرات‌ها نیز تا حد زیادی هنجاری‌های دموکراتیک را به شیوه‌ای نرم در آمریکا زیر پا گذاشته اند و فرقی با جمهوریخواهان و ترامپیست‌ها ندارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار