برگزاری دوره توانمندسازی «فراز» به همت بسیج دانشجویی ایلام‌
دوره یک روزه فراز ویژه برادران بسیج دانشجویی استان ایلام در محل کارخانه سیمان و همچنین شرکت کوشاب غرب ایلام برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار