ایجاد لیگ‌های دانشگاهی جهت کشف استعداد‌های گمنام دانشجویی ضروری است
داداش‌پور:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ایجاد لیگ‌های دانشگاهی یک امر ضروری است تا بتوانیم استعداد‌هایی دانشجویی که تا کنون شناخته نشده‌اند را شناسایی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار