واکنش فعالان دانشجویی به اقدام ضد ایرانی پارلمان اتحادیه اروپا / دمیدن اروپایی‌ها به آتش اغتشاشات
پیامد‌های قطع روابط پارلمان اتحادیه اروپا با ایران و اقدامات متقابل کشورمان در مواجه با این اقدام پارلمان اتحادیه اروپا بررسی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار