نیازمند بازتعریف مجدد «نظارت» و «کیفیت» در آموزش عالی هستیم
رئیس دانشگاه تهران:
رئیس دانشگاه تهران گفت: هدف هیات‌های نظارت آموزش عالی باید فراتر از پایش شرایط موجود باشد و کنترل و نظارت بر خروجی‌ها، پیامد‌ها و تاثیرات آموزش عالی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار