برگزاری دوره «تنظیم هیجانی» و«آموزش مبتنی بر تعهد» برای دانشجویان
در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛
اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دوره های «گروه تنظیم هیجانی» و«آموزش مبتنی بر پذیرش تعهد» را برای دانشجویان برگزار می کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار