مسمومیت دانشجویان احتمالا به دلیل آلودگی غذای توزیع شده در سلف مرکزی بوده است
مرکز بهداشت دانشگاه صنعتی اصفهان:
مرکز بهداشت دانشگاه صنعتی اصفهان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسمومیت دانشجویان احتمالا به دلیل آلودگی غذای توزیع شده در سلف مرکزی بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار